Zahetvniji website sa najneophodnijim resursima

Kao što i sam naslov kaže analiziraćemo koji resursi su najneophodniji kako bi website imao što bolji efekat na poslovanje a da pritom ne uključujemo celokupan proces izrade. Uzećemo u obzir da je reč novotvorenoj firmi koja upravo stupa na internet scenu.

Za početak Project menager obavlja razgovor sa klijentom u kome prikuplja sve informacije o firmi, poslovanju, željama i zahtevima klijenta. Ujedno da objasnimo da je Project menager veza izmedju klijenta i tima koji radi na samoj izradi website-a ( grafički dizajner, programer, marketng menadžer… ).

Nakon što su dogovoreni detalji pristupa se konkretnoj izradi. Koja počinje od planiranja i skiciranja arhitekture sajta i korisničkog interfejsa. Nakon toga klijent dobija pojednostavljni prikaz dizajna website kako bi se uskladile želje i bez ispravki nastavila izrada.
U nastavku izrade skicu preuzima dizajner koji dalje sajt prilagođava estetski. I to kreiranjem logoa, logotipa, odredjivanjem kompanijskih boja kao i primene raznih psiholoških metoda u zavisnosti namene website-a kako bi korisnik imao izuzetno iskustvo samom posetom.
Nakon dizajnerskog dela, website prelazi u fazu programiranja, gde se sve celine spajaju u konačan proizvod koji je prilagodljiv web pretraživačima.
Na samam kraju website se puni tekstom i slikama. Ovde je bitno naglasiti da je tekst veoma bitna stavka na samam website-u te tu ne treba izostaviti copywriter-a koji ce to izvesti krajnje profesionalno. Dok kada su upitanju slike tu se već moze napraviti izuzetak pa ukoliko je bitno da troskovi izrade budu manji nije neophodno da fotografije budu specijalno izrađene ovoj nameni te se mogu preuzeti sa mnogobrojnih website-ova koji nude fotografije za komercijalnu upotrebu.

Poslednju fazu izrade podrazumeva testiranje i postavljanje website-a na server, čime on postaje dostupan korisnicima.

Ostavite odgovor