reklamiranje firme

Reklamiranje firme

Reklamiranje firme je u današnje vreme toliko važan faktor, gotovo koliko i kvalitet obavljanja usluge te firme ili kvalitet određenog proizvoda, ukoliko je prodaja u pitanju. Kao reklamiranje možemo smatrati bilo koju smišljenu akciju koja na neki način privlači pažnju publike.

Reklamiranje firme je u današnje vreme toliko važan faktor, gotovo koliko i kvalitet obavljanja usluge te firme ili kvalitet određenog proizvoda, ukoliko je prodaja u pitanju. Kao reklamiranje možemo smatrati bilo koju smišljenu akciju koja na neki način privlači pažnju publike.

Poslednjiih godina elektronsko reklamiranje doživelo je neverovatan uspeh, naročito internet reklamiranje. Pored njega tu su još i televizija i radio. Upravo internet reklamiranje zaslužuje veliku pažnju svakog kome je potrebno reklamiranje firme. Pre svega njegova prednost je u tome što je, upotrebom mobilnih telefona, dostupan u svakom momentu pa kao takav postaje odlično mesto za plasiranje reklamnog sadržaja. Takodje veliku prednost čine mogućnosti prikazivanja različitih vrsta sadržaja poput slike, zvuka, video materijala i sve to u direktonoj interakciji sa korisnicima.
To su razlozi zbog kojih ćemo ovaj tekst posvetiti isključivo internet reklamiranju odnostno digitalnom marketingu što je češći naziv.

Primena digitalnog marketinga za reklamiranje firme

Za razliku od tradicionalnog marketinga koji u svrhe reklamiranja može koristiti bilo koje sredstvo putem koga se može preneti željena poruka. Digitalni marketing koristi isključivo informacione sisteme računare, telefone, tablete i sl. Tako da svaka upotreba bilo kog informacionog sistema u svrhe reklamiranja, smatra se digitalnim marketingom. Postoji još jedna veoma važna razlika po kojoj se ovakav način reklamiranja razlikuje od tradicionalnog. A ogleda se u mogućnostima praćenja rezultata u svakom trenutku reklamiranja i još bolja stvar mogućnosti promene bilo koje akcije ili kompletne strategije u datom trenutku. Ova prednost naročito je pogodna za naručioce reklame, u ovom slučaju za vlasnika ukoliko je upitanju reklamiranje firmi. Jer samim tim imamo precizan uvid u delotvornosti odabranih elemenata marketinga te tako pažnju možemo usmeriti isključivo na one koji donose najbolje rezultate što doprinosi uštedi budžeta namenjenog za reklamiranje.

Elementi digitalnog marketinga

Digitalni marketing je zbog svoje sveobuhvatnosti i široke mogućnosti primene podeljen u više elemenata. Koji po pristupu i načinu rada deluju kao potpuno odvojeni segmenti, međutim, za cilj imaju samo jedno, a to je privući što više korisnika ili kupca. Upravo zbog toga digitalni marketing daje najbolje rezultate za reklamiranje firme sinhronizacijom svih njegovih elemenata

Najzastupljeniji elementi digitalnog marketinga su:

SEM(Search Engine Marketing)

– PPC (pay per click) Plaćeno oglašavanje
– SEO (Search Engine Marketing) Organsko prikazivanje stranica

Email

Affiliate

Content

Marketing na društvenim mrežama

SEM(Search Engine Marketing)

SEM predstavlja oblik reklamiranja na internet pretraživačima. Internet pretraživači su specijalizovani web sistemi koji služe prikupljanju informacija sa drugih sajtova kako bi iste prikazali korisnicima po njihovom zahtevu, odnosno pretrazi. Najprostije rečeno oni nam pomažu da od mnogobrojnih informacija na raznim sajtovima dobijimo najrelevantnije onome što smo uneli u pretragu. Najpoznatiji internet pretraživači su Google, Yahoo, Bing, Yandex i mnogi drugi.
S obzirom na njihovu veoma značajnu primenu prilikom upotrebe interneta, sami pretraživači predstavljaju ogroman potencijal za plasiranje reklama. Kako bi ste najlakše shvatili mogućnosti reklamiranja daćemo primer.
Ukoliko vas zanima marketing i u pretraživač unesete tu reč, dobićete kao rezultat desetak sajtova na prvoj stranici pretraživača. Upravo tih desetak sajtova vode ozbiljnu “bitku” da se nadju na toj prvoj stranici. A takođe i jos sigurno desetak koji se u ovom trenutku nisu izborili za prvu već su na drugoj stranici. Dakle SEM predstavalja skup aktivnosti koje nam omogućavaju prikazivanje na najvišim pozicijama u pretrazi za određene upite korisnika interneta. Tu dolazi do podele na PPC i SEO koju smo već spomenuli.

PPC i SEO

PPC je plaćeno prikazivanje na vrhu rezultata pretrage i svaki put kada neko klikne na vaš oglas, vaš račun bude zadužen za određeni iznos. Iznos koji plaćate po kliku zavisi od toga koliko je ta pretraga aktuelna i kolika je konkurentnost za dati upit. Dakle ovde važi ono poznato pravilo ponude i potražnje.
SEO predstavlja skup aktivnosti koji se obavljaju na sajtu ili van sajta, prema pravilima internet pretraživača, a sa ciljem poboljšanja pozicije u pretrazi. Kod ovog načina oglašavanja klikovi se ne naplaćuju ali je put do vrha rezultata pretrage daleko duži, odnosno zahtevniji.

Glavna razlika u primeni ova dva načina reklamiranja ogleda se u tome da uz PPC vrlo lako i brzo stižete do vrha pretrage. Ali za to plaćatate svaki kontakt sa vašim klijentom ili prodajom. Dok SEO predstavlja dugoročni proces koji na početku nema veliki rezultat. Ali temeljnim i kontinuiranim radom, može vrlo lako prevazići PPC upravo zato što su klikovi besplatni. Ipak najbolje rezultate dobićete kombinacijom oba elementa. Uz dobro isplaniranu strategiju i profesionalan pristup čak ni budžet ne mora biti znatno veliki. Ali to ipak najviše zavisi od rezultata koje želite postići kao i od konkurentnosti proizvoda ili usluge.

Email

Email marketing predstavlja upotrebu email-a u svrhe reklamiranja. Prednosti ovog oblika reklamiranju su u njegovoj pritupačnosti i jednostavnisti za upotrebu. Verovatno neke rezultate možete postići i jednostavnim slanjem mailova osobama za koje mislite da su zainteresovani za vaš proizvod ili uslugu što vas ne košta ništa. Ali sa veoma malim ulaganjem u specijalizovane alate i servise, uz adekvatnu strategiju, možete postići izuzetne rezultate. Ukoliko vas detaljnije zanima ovaj oblik reklamiranja, pogledajte opširnije na stranici Email marketing

Affiliate

Affiliate marketing je proces u kome druga osoba promoviše vaš proizvod ili uslugu putem određenog kanala komunikacije. U praksi to najčešće izleda tako što osoba koja promoviše određeni proizvod ili uslugu na svom sajtu ili društvenoj mreži, privlači publiku zanimljivim sadržajem. A zatim ih putem linka šalje na sajt poručioca reklame gde publika obavlja kupovinu. Poručilac reklame za uzvrat plaća dogovorenu novčanu naknadu promoteru ili procenat od svake prodaje.

Content

Content marketing je proces kreiranja zanimljivog, privlačnog sadržaja u svrhe promovisanja odredjene teme. Za razliku od klasične reklamne ponude content marketing u prvi plan stavlja zadržavanje pažnje korisnika i sticanje njegovog poverenja. Idealan je za promociju i širenje svesti o brendu.

Marketing na društvenim mrežama

Marketing na društvenim mrežama je oblik reklamiranja upotrebom mnogobrojnih društvenih mreža. Načini reklamiranja su raznovrsni jer svaka društvena mreža predstavlja specifično mesto za plasiranje reklame. Tehnički gledano princip reklamiranja je uglavnom isti. Isvodi se na to da prikupljamo publiku koja je zainteresovana za našu uslugu ili proizvod. Najpoznatije društvene mreže poput Facebook-a i Instagram-a imaju specijalizovane centre za reklamiranje. Pa je tako moguće precizno odrediti plasiranje reklame prema lokaciji, straosti, polu, interesovanju publike i mnogim drugim parametrima.

Savet prilikom odabira kanala za reklamiranje firme

Predstavili smo listu elemenata koji se najčešće koriste kada je u pitanju reklamiranje firme, odnosno proizvoda ili usluge. Dužni smo napomenuti da ovo nije kompletna lista. Pored nabrojanih elemenata postoje još i marketing na web portalima, lokalni marketing, influens marketing i mnoštvo drugih. Međutim možemo slobodno reći da opisane elemente treba gledati kao glavne kanale promocije i ukoliko je moguće pokušati sa što više njih.

Ukoliko su vam potrebna dodatna objašnjenja ili imate pitanja u vezi reklamiranja, budite slobodni da nam se javite. Rado ćemo vam dati sve potrebne informacije kako bi iskoristili pun potencijal digitalnog marketinga.

Ostavite odgovor