Osnovna ponuda vodjenja kampanje društvenih mreža

Ponuda se odnosi na mesec dana oglašavanja i podrazumeva Facebook, Instagram i Messenger platforme.

Paket 1: Osnovna kampanja

 • Kreiranje kampanje bez praćenja i dodatnog prilagođavanja: 200 EUR
  • Uključuje inicijalno postavljanje kampanje sa ciljanjem relevantne publike, osnovne optimizacije i lansiranje.
 • Kreiranje 5 grafičkih visuala sa opisnim tekstom: 100 EUR
 • Kreiranje dodatnih ad setova: 100 EUR po setu
 • Kreiranje dodatnih oglasa: 50 EUR po oglasu

Paket 2: Kampanja sa redovnim prilagođavanjima

 • Kreiranje kampanje sa dodatnim prilagođavanjem u intervalu od 10 dana: 300 EUR
  • Pored inicijalnog postavljanja, uključuje redovno praćenje i prilagođavanje kampanje na 10 dana kako bi se optimizovali rezultati.
 • Kreiranje 5 grafičkih visuala sa opisnim tekstom: 100 EUR
 • Kreiranje dodatnih ad setova: 100 EUR po setu
 • Kreiranje dodatnih oglasa: 50 EUR po oglasu

Paket 3: Intenzivno praćenje i prilagođavanje

 • Kreiranje kampanje sa dodatnim prilagođavanjem u intervalu od 5 dana: 500 EUR
  • Uključuje inicijalno postavljanje kampanje i redovno praćenje te prilagođavanje na 5 dana, omogućavajući brze reakcije na promene u performansama.
 • Kreiranje 5 grafičkih visuala sa opisnim tekstom: 100 EUR
 • Kreiranje dodatnih ad setova: 150 EUR po setu
 • Kreiranje dodatnih oglasa: 80 EUR po oglasu

Paket 4: Sveobuhvatno praćenje i prilagođavanje

 • Kreiranje kampanje sa dodatnim prilagođavanjem i praćenjem svakodnevno: 1000 EUR
  • Uključuje svakodnevno praćenje i prilagođavanje kampanje kako bi se osiguralo postizanje maksimalnih rezultata. Takođe uključuje besplatno kreiranje grafičkog sadržaja i opisnog teksta.
 • Besplatan grafički sadržaj i opisni tekst
 • Kreiranje dodatnih ad setova: 200 EUR po set
 • Kreiranje dodatnih oglasa: 100 EUR po oglasu

Svaki paket je prilagodljiv i može se dodatno personalizovati prema specifičnim potrebama i ciljevima klijenta.